Тълковни езикови речници

*  Граматичен WWW сървър - граматичен речник на българския език (60 000 основни думи и 900 000 словоформи), словообразувателен речник (1350 морфеми и 80 000 словоформи), транскрипция: правопис - правоговор, ударение на думите, звуково възпроизвеждане; научни статии и отзиви за граматичния речник // Bg.

*  Български синонимен речник - създава се online от потребителите // Bg.

*  Български синонимен речник // Bg .

*  Речник на остарели думи // Bg.

*  Кратък философски речник - изготвен от Евгени Динев // Bg.

*  Терминологичен речник - тълковен речник // Bg.

*  Терминологичен речник по психология // Bg.

*  Православен речник - създава се от потребителите, хипертекст // Bg.

*  Библейски справочник // Bg.

*  Юдейски речник // Bg.

*  Неолог - речник на неологизмите в българския език, който се попълва с помощта на читателите; фразите, които няма да влязат в справочниците на БАН // Bg.

*  Неречникъ - забавни дефиниции на думи от различни области // Bg.

*  Римен речник - "речник за търсене на рими" // Bg.

*  Акронимен речник - речник на съкращенията // Bg.

*  Резерват "Северозапад" - разяснителен речник на северозападните думи и изрази (диалектология за аматьори) // Bg.

*  Жаргон на руските наркомани и негови отражения в младежкия сленг // Bg.

*  Руски железопътен сленг // Bg.

*  Руски затворнически речник // Bg.

*  Руски младежки сленг // Bg.

*  Руски речник на автостопаджиите // Bg.

*  Русский мат - речник на нецензурните думи и изрази в руски език // Bg.

*  Сленг на руските спецслужби // Bg.

*  Речник по астрономия // Bg.

*  Речник по астрономия - попълва се от потребителите // Bg.

*  Речник по астрология - попълва се от потребителите // Bg.

*  Речник на компютърните термини // Bg.

*  Латинско-български фразеологичен юридически речник // Bg.

*  KoralSoft - дву- и много езични речници, разговорници и енциклопедии - безплатни и платени, онлайн и на CD, вкл. български тълковен речник // Bg, En , Bg, En .

*  Немско-български речник // Bg.

*  AFrench Dictionary - българо-френски речник // Bg.

*  AFrancophone - българо-френски речник // Bg.

*  Българо-шведски онлайн речник // Bg, Se.

*  Кратък полско-български разговорник // Pl.

*  Сръбско-български речник - offline, 50 000 думи; предговор, литература, съдържание, поръчка // Bg .

*  Есперанто-български речник - безплатен електронен речник, 5000 думи // Bg.

*  Турско-български речник - безплатен електронен речник, 7000 думи // En.

*  Алтернативен български речник - речник на вулгарните изрази, псувни и обиди... // En.

*  DarlSoft - дву- и многоезични речници, вкл. български // Bg.

*  Драгомир Радев - online речник на шест езика: български, английски, испански, френски, португалски, италиански // En.

*  BG офис - граматика : база с думи за проверка на правописа, проверка за съгласуване на частите на речта (проверка на граматиката) и сричкопренасяне, предназначен за работа със свободен софтуер; офис помощник : двупосочен българско-английски речник, речник на компютърните термини, синонимен речник, политехнически английско-български речник // Bg.

*  Словник - продукт на Microsoft Office, включащ проверка на правопис, сричкопренасяне, синонимен речник, българско-английски и английско-български речници, възможност за търсене по форми на думите и фонетична кирилизация // Bg.

*  Teach on the Web - 545 думи и фрази в двупосочни речници и разговорници: български, английски, хърватски, немски, френски, унгарски // Bg, En.


*  Алтернативен македонски речник - част от международния алтернативен речник - на вулгарните изрази, псувни и обиди... // En.

*  Вадим Руднев "Словарь культуры ХХ века" - ключови понятия и текстове в областта на философията, литературата, поетиката, семиотиката, психоанализата, лингвистиката; изд. "Аграф", Москва, 1997, 384 с. // Ru.

*  Русский биографический словарь - десетки хиляди статии на основата на най-големите руски биографически енциклопедии : Брокгауз и Ефрон, Половцов, братя Грант... // Ru.

*  Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля // Ru , Ru .

*  One Look - каталог на терминологични и общи речници: изкуство и хуманитаристика, бизнес, компютри и интернет, медицина, религия, науки, спорт, технологии, разни; общи, правописни, сленгови; препратки // En.

*  Bob's Byway Glossary - хипертекстов речник на литературните термини // En.

*  YourDictionary - богата колекция речници: тематични, междуезикови, online и offline // En.





{START_COUNTER}